چینی مک

از اتصالات گالوانیزه مک در ساختن لوازمی مثل لوله و اتصالات و لوله‌های مک و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد، استفاده می‌شود. اصطلاح فولاد (Steel) برای آلیاژهای آهن که تا حدود ۱،۵ درصد کربن دارند و غالبا با فلزهای دیگر همراهند، در اتصالات مک بکار می‌رود. خواص فولاد به درصد کربن موجود در آن، عملیات حرارتی انجام شده بر روی اتصالات مک و فلزهای آلیاژ دهنده موجود در آن بستگی دارد.

اتصالات گالوانیزه مک

۱-دوام پوشش: پوشش ايجاد شده در اتصالات مک به دليل داشتن يك ساختار متالورژيكي خاص، داراي مقاومت مناسب در برمکر صدمات مكانيكي، سايش و خوردگي خواهد بود.

۲-محافظت در برمکر صدمات محيطي به صورت اتوماتيك: اتصالات مک به دليل آنكه در فولاد نفوذ كرده و به عنوان كاتد عمل مي كنند، به همين دليل خواهد توانست مقاطع ريز موجود در روي سطح فولاد را در برمکر صدمات محيطي و خورندگي، محافظت نمايند.

۳-محافظت كامل اتصالات مک: پوشش ايجاد شده در اتصالات مک مي تواند كليه نقاط و سطوح فولاد را اعم از گوشه ها، جاهاي كوچك و فرورفتگيها پر نموده و از خوردگي آنها جلوگيري كند. در اين زمينه هيچ پوششي بهتر از پوشش گالوانيزه عمل نخواهد كرد.

۴-بازرسي آسان: اتصالات گالوانیزه مک را به راحتي و بدون نياز با هيچ آزمايش مخربي و تنها از طريق چشم مي توان كنترل و بازرسي نمود (در شرايط خاص كه نياز به ارائه تضمين براي كنترل كيفيت است، نياز به آزمايشهاي مخرب مي باشد).

۵-رسيدن به هدف در زمان كوتاه: در صورتي كه نياز باشد از اتصالات مک در محل استفاده شود، در اين حالت نياز به صرف زمان براي آماده سازي سطح، رنگ كردن و يا بازرسي نخواهد بود.

۶-محافظت كامل توسط اتصالات گالوانیزه مک: پروسه گالوانيزه ومکسته به شرايط مک و هوائي نمي باشد.

Image result for ‫گالوانیزه مک‬‎