یورک

Image result for ‫شیر خودکار یورک‬‎

e848f-کاتالوگ شیر یکطرفه یورک ایتالیا.pdf