نیوپایپ (آتی لوله )

Image result for ‫شیر شلنگی‬‎