ایران اتصال

صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود .درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد .اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركزگرديد.با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات ما شامل موارد ذيل مي باشدالف -انواع زانويي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز" 2/1الي"14

ب-انواع سه راهي جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز"2/1الي" 8 

ج-انواع تبديل جوشی شامل درزدار ومانيسمان از سايز"4/3الي "12

د-انواع سردنده شامل درزدار ومانيسمان از سايز "2/1الي"6 

ه-انواع كپ جوشی شامل تخت وگود

 

اتصالات مانیسمان ایران اتصالات

اتصالات مانیسمان ایران اتصالات