الکترودآما

تاریخچه شرکت

ابتکار تولید الکترود جوشکاری در ایران پس از مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده توسط سه نفر از متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه 1338 شکل گرفت. بدین منظور پس از طی مراحل قانونی شرکت صنعتی آما در مهر ماه 1338 رسما تاسیس گردید.

تولید انبوه با ظرفیت سالانه 440 تن در فروردین ماه 1340 به وسیله ماشین آلات ساخت شرکت آغاز گردید.

نیاز داخلی به انواع الکترود در سالهای قبل از تاسیس شرکت از طریق واردات و منابع خارجی تامین می‌شد، به طوری که طبق آمار وزارت بازرگانی در سال 1337 حدود 1100 تن الکترود وارد کشور شده بود که 700 تن آن انحصارا برای صنایع نفت و مستقیما توسط شرکت نفت بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی انجام گرفته بود. با توجه به افزایش تقاضای داخلی برای انواع الکترود، شرکت صنعتی آما پس از ساخت و تجهیز سه خط تولیدی جدید ظرفیت تولیدی خود را در سال 1342 به 2200 تن افزایش داد.

این محصولات موارد زیر را شامل می‌شود:

1-      انواع الکترودهای جوشکاری با قوس الکتریکی

2-      انواع سیم جوشهای مخصوص جوشکاری با گاز محافظ

3-      انواع سیم جوشهای مخصوص جوشکاری زیرپودری

4-      انواع سیم جوشهای توپودری

5-      انواع پودرهای جوشکاری زیرپودری

.........ر